Wijkbelangen Roderveld

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het Laatste Nieuws en Activiteiten!
------------------------------------------------------------------------------

Welkom op de website van
Wijkbelangenvereniging Roderveld
Kijkt u rustig eens rond
------------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging Jaarvergadering WBV Roderveld

Het bestuur van de WBV Roderveld wil u van harte uitnodigen voor de jaarvergadering op donderdag 24 november om 20.00 uur in het dorpshuis te Nieuw-Roden.
Naast de reguliere agendapunten, staat deze vergadering in het teken van"Het jaar van de vluchteling".

Agenda:
1. Opening
2.  Noordenveld heeft het jaar 2016 uitgeroepen tot "Jaar van de Vluchteling"met als thema "Grenzeloos Naoberschap".
     Doel is het verbinden van oude en nieuwe inwoners.
De stuurgroep vluchtelingen/statushouders komt deze avond om iets te vertellen over:
Wat doet vluchtelingenwerk in onze gemeente.
Wat doet de gemeente Noordenveld voor vluchtelingen/statushouders.
Over het huisvesten van statushouders en een verhaal van een vluchteling uit Syrië.
Pauze.
3.  Verslag Jaarvergadering 2015
4.  Algemeen Jaarverslag 2015-2016 : Secr. Wil v/d Velde
5.  Financieel Jaarverslag penningmeester Dhr. Theun Nicolai
6.  Verslag kascommissie: de heren Geert Arends en Martien Mulder
     Vaststellen kascommissie 2017
7.  Rondvraag
8.  Sluiting

------------------------------------------------------------------------------

Inning van de contributie 2016

De contributie over 2016 is onlangs via automatische incasso geïnd.
Een toelichting hierop is misschien wel op zijn plaats.
Normaal wordt de contributie geïnd in de maand januari.
Door gezondheidsproblemen van de vorige penningmeester is dit over 2015 pas in december gebeurd.
Om dit te herstellen is de contributie over 2016 nu geïnd.
In 2017 gebeurt dit weer in januari en dan zitten we weer in het normale systeem.

Theun Nicolai penningmeester

------------------------------------------------------------------------------

Nationale Speeldag 8 juni 2016

Sinds 1994 wordt er in het hele land, elk jaar een Nationale speeldag gehouden.
De speeldag vraagt op een speelse manier aandacht  voor een kindvriendelijke inrichting van buurten en straten.
Woensdag 8 juni 2016 is het zover.
De werkgroep van de WBV Roderveld heeft het initiatief genomen om op die dag 8 juni  ’s middags van  14.00 tot 16.30 , een speelmiddag te organiseren bij de Pinksterbloem op het grasveld.
Er is een springkussen, balanceren met beker water langs een parcours, voetballen, tekenen met stoepkrijt, schminken en voor drinken en versnapering wordt gezorgd.
Het is voor alle basisschool scholieren t/m groep 8 en deelname is gratis.

------------------------------------------------------------------------------

Het Pauperparadijs zoekt vrijwilligers!!!


------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving avond4daagse Roden geopend
 


 
Van 7 t/m 10 juni wordt de tweede editie van de avond4daagse Roden gelopen.
 
Met ruim 500 lopers was de eerste editie een enorm succes.
We hopen er dit jaar net zo’n succes van te kunnen maken. (stiekem hopen we natuurlijk op nog meer lopers)
 
Er zijn veel verschillende dingen te noemen die een avond4daagse tot een succes maken.
Het weer, de routes maar het aller belangrijkste zijn jullie, de lopers!
 
Het was vorig jaar  geweldig om te zien dat er op de eerste avond nog ruim 250 lopers zich inschreven.
Dit was ook gelijk een puntje van aandacht voor de toekomst.
 
Om op de eerste dag lange rijen, bij de inschrijftafels, te voorkomen hopen we erop dat de lopers zich vooraf inschrijven.
Door op de volgende link te klikken komen jullie rechtstreeks op de inschrijfpagina. http://www.avondvierdaagse-roden.nl/pagina/inschrijven .
 
Vorig jaar waren er op een aantal scholen enthousiaste ouders, meesters, juffen die het op zich hadden genomen om met de hele klas van hun zoon/ dochter mee te lopen, een geweldig initiatief.
Komend jaar hopen we dat er nog meer scholen/ klassen dit voorbeeld volgen.
Teams/ klassen kunnen zich ook via bovenstaande link aanmelden.
 
Sportieve groeten,
 
Avondvierdaagse Roden

------------------------------------------------------------------------------

Nationale opschoondag

Zaterdag 19 maart was de nationale opschoondag.
Een  viertal wijkbelangenverenigingen in Roden deden hieraan mee.
Ruim 30  mensen, waaronder zelfs een paar kinderen,  uit de wijk Roderveld verzamelden zich om een uur of half tien in het Dorpshuis in Nieuw Roden.
Na de koffie ging iedereen de wijk in.
Alle “werkers” kregen een hesje aan en handschoenen, een grijper en vuilniszak mee.
Dit alles beschikbaar gesteld door de gemeente Noordenveld.
Om 12.00 uur zat het karwei er op.
Men was verbaasd wat er zoal aan zwerfvuil in de wijk werd aangetroffen, lege flessen, lege en zelfs volle blikjes, veel plastic en papier.  
Na gedane arbeid was er een lunch voor alle deelnemers in sportcentrum De Hullen, gefinancierd door de gemeente en de wijkbelangenvereniging.
Met een goed gevoel keerde iedereen huiswaarts.
Het was een nuttige, maar ook gezellige ochtend, zeker de moeite waard, volgend jaar weer.

------------------------------------------------------------------------------

 
Jaarvergadering / Jaarverslag

 
Het verslag van de de Jaarvergadering en het Jaarverslag staan online.
U kunt deze vinden onder het kopje Postbus, menu-item Verslagen Vergaderingen

------------------------------------------------------------------------------

Wateroverlast

Wijkbelangen Roderveld heeft een inventarisatie gemaakt van de wateroverlast in sommige delen van de wijk.
Met name bij veel woningen staat het hele jaar onder de kruipruimtes veel water.
Ook op voetpaden, tuinen en overige bestratingen loopt het water niet goed weg.
De WBV veronderstelt dat het mede komt doordat draines verstopt zijn, wat mede veroorzaakt is door de aanleg van glasvezel en 20kv kabels een paar jaar geleden.
Tevens zijn verschillende sloten niet goed schoongemaakt en het gevolg is dat de afvoerbuizen onder de wegen verstopt raken.
Ook zijn de rioolputjes in de meeste straten te hoog, zodat het water in de afvoergoot bij sommige groenvoorzieningen gelijk staat met het maaiveld.
Feit is wel dat onze wijk hoofdzakelijk gebouwd is op  potklei en oergrond, zodat het water moeilijk op een natuurlijke wijze kan afvloeien.
Daarom is afwatering via drainages en sloten van essentieel belang.
De WBV heeft daarom via een brief aan het college van de Gemeente Noordenveld het probleem voorgelegd, om eventueel met deskundigen tot een oplossing te komen.
Tevens is hierover een brief naar Woonborg verzonden.

------------------------------------------------------------------------------

ARCHIEF

Wilt u de oudere berichten nog eens nalezen, dan kan dit via het het menu Postbus - Nieuwsarchiefpagina
------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu